Queen 2: on the job grote verandertrajecten begeleiden

Als Queen2 bied ik interne projectleiders ’on the job‘ begeleiding bij grote verandertrajecten. De ervaring leert dat een hands-on aanpak het beste werkt als mensen willen of moeten leren projectmatig te werken: knelpunten zijn snel op te lossen, het project loopt geen vertraging op en het leereffect is groot. Vanuit die ervaring heb ik de Queen 2-aanpak ontwikkeld. Met begeleiding ‘on the job’ blijft de regie over een verandertraject bij de eigen organisatie, is er altijd iemand aanspreekbaar voor dringende kwesties en blijven interne projectleiders alert en betrokken.

Zaakgericht en tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk maken

Bij de provincie Noord-Holland heb ik een project begeleid waarin uiteindelijk 1600 medewerkers tijd- en plaatsonafhankelijk konden gaan werken. Bij een soortgelijk project bij een Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied werd het onder mijn leiding mogelijk dat 350 medewerkers digitaal, zaakgericht en lean gingen werken. In beide projecten was ik verantwoordelijk voor de technische inrichting en informatievoorziening. En, niet onbelangrijk, ik zorgde ervoor dat een en ander goed aansloot op de behoeftes van de organisatie.

Netwerken en samenwerkingsverbanden opzetten

Voor ING heb ik een mondiaal netwerk van verandermanagers (verantwoordelijk voor het soepele verloop van een fusie of splitsing van een organisatie) opgezet; en een Europees netwerk voor vastgoedfondsmanagers. Bij dit soort projecten gaat het er onder meer om dat de juiste mensen op de juiste momenten kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Om dat te bereiken heb ik verschillende bijeenkomsten georganiseerd: conferenties, workshops, lezingen… Daarnaast heb ik ervoor gezorgd dat de nodige tools (een samenwerkingsportal als Sharepoint bijvoorbeeld) beschikbaar en ingericht waren, zodat het ook mogelijk was op afstand samen te werken.